Požáry hořlavých kapalin, skladů plastů, hangárů a nebezpečných technologií vyžadují, ve většině případů, aplikaci vodného roztoku s příměsí pěnidla. Pěnidlo může být přidávány tak do sprinklerových, tak i do záplavových systémů. Správná volba pěnidla a primiešavacieho systému jsou klíčové faktory spolehlivosti zařízení.

Podle druhu napěnění rozlišujeme systémy s těžkou, střední a lehkou pěnou.

Koncovými prvky mohou být sprinklerové hlavice, otevřené hubice, generátory lehké pěny ale i ruční, dálkově ovládané či automatické monitory.

Více viz: SHZ Pěnový systém

Činnost pěnového zaplavovacieho systému s nádrží s vakem

V případě aktivace řídicího ventilu (1) dochází k průtoku vody tímto ventilem.

Část vody je odváděna do nádrže s vakem (3), do prostoru mezi ocelový plášť a gumový vak, který je naplněn pěnidlem.

Tlakem vody na gumový vak je z tohoto vaku vytlačovány pěnidlo do přiměšovače (4), kde dochází k jeho přimíchání v pevně stanoveném procentu do vody.

Aby nedocházelo k vytékání pěnidla do přiměšovače v klidovém stavu, je před Přimíchávač umístěn ventil (2), který je aktivován pouze při vyhlášení požáru.