hmla

Mlhová systémy mají, oproti klasickým sprinklerovým a záplavová systémem výrazně nižší spotřebu vody.

Nízkotlaké mlhová aplikace používají identickou technologii jako sprinklerové a záplavové systémy. Proto lze ve většině případů využít společnou strojovnu a zásobu vody.

Oproti tomu vysokotlaké mlhové systémy pracují s tlakem od 80 barů dodávaných speciálními vysokotlakými čerpadly. Kromě řádově nižší spotřebě vody jsou velkou výhodou těchto aplikací i menší dimenze potrubí. Díky vysokým požadavkům na čistotu vody a potrubní sítě z nerezových materiálů dochází při aktivaci k výrazně menšímu znečištění prostoru zasaženého vodou.

Díky těmto vlastnostem se mlhové systémy používají v laboratořích, nemocnicích, kulturních památkách ale také v kancelářích a divadlech.