Společnost HYPOXIA Group vyvíjí a vyrábí tzv. hypoxické systémy, které redukují požadované množství kyslíku v místnosti nebo v daném chráněném prostoru. To má za následek výrazné pozitivní účin-ky, které lze efektivně využívat hned v několika oblastech.

Hypoxická technologie, která simuluje prostředí s vyšší nadmořskou výškou bez nutnosti snižování tlaku, totiž urychluje spalování tuků a zefektivňuje okysličování organismu, což má pozitivní vliv na sportovní a fyzické výkony a předchází celé řadě civilizačních onemocnění.

Druhým zásadním důsledkem normobarické hypoxie, který je velmi důležitý celospolečensky, je přesah do oblasti požární ochrany. Ve vzduchu s trvale sníženou koncentrací kyslíku (která je však stále bezpečná pro zdraví osob) totiž nemůže dojít ke vzniku požáru.