Protipožiarne sprinklerové systémy Moderná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, širokým rozsahom produktov a služieb. Cieľom našej spoločnosti je udržiavať rozsah, kvalitu a profesionalitu poskytovaných služieb v úzkej väzbe na požiadavky zákazníkov. Referenciearrow_forward Viac o firme Protipožiarne sprinklerové systémy Moderná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, širokým rozsahom produktov a služieb. Cieľom našej spoločnosti je udržiavať rozsah, kvalitu a profesionalitu poskytovaných služieb v úzkej väzbe na požiadavky zákazníkov. Referenciearrow_forward Viac o firme

Stratégia firmy

Stratégia firmy uvádza zámery a smer pôsobenia spoločnosti vo vzťahu ku kvalite, opisuje ako sa chce firma prezentovať pred zákazníkom a ako ním chce byť vnímaná.
Poskytujeme istotu zákazníkom
Zameriavame sa na náročné inštalácie
Najmodernejšie a najúčinnejšie technológie
Záväzná stratégia pre všetkých pracovníkov

Certifikáty

ISO 9001, ISO 14001, VdS, FM GLOBAL, STN
moderná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou

Od roku 1991 poskytujeme ochranu pred
požiarmi vo všetkých segmentoch trhu.

Odborná firma poskytujúca služby v protipožiarnej technike pre ochranu zdravia osôb, životov, objektov a majetku pri možných požiaroch.

Vodné systémy

Vodné stabilné hasiace zariadenie je samočinné zariadenie, ktoré vzniknutý požiar nielen...

Penové systémy

Penové SHZ využíva na hasenie vzduchovú penu, ktorá sa vyrobí prevzdušnením...

Plynové systémy

Plynové stabilné hasiace zariadenia sa používajú na hasenie požiarov...

Hmlové systémy

Vodná hmla využíva na hasenie mikroskopické kvapôčky vody vytvorené...

EPS a MaR

Elektrická požiarna signalizácia EPS je dôležitou súčasťou komplexného zabezpečenia...

Špeciálne systémy

Spoľahlivá detekcia požiaru vo väčších objektoch, ktoré sú prašné, predstavuje pre štandardné...
Profil spoločnosti

Odbornosť, vysoká kvalita prác, rozsah ponúkaných služieb a spoľahlivosť našich zamestnancov sa odráža vo vzrastajúcom počte zákazníkov, u ktorých je vykonávaná nezávislá kontrola inštalácií treťou stranou, najčastějšie poisťovňou.

Počet zamestnancov

+

Ukončené projekty

+

Počet pobočiek

Počet rokov na trhu

+

Obrat skupiny TRASER za rok 2022

Výber z referenčných stavieb od založenia firmy

Vďaka širokej sieti svojich pobočiek sme blízko každému zákazníkovi v Českej a Slovenskej republike.

REFERENCIE

Významní klienti

Sme lídrami v protipožiarnej technike pre ochranu zdravia osôb, životov, objektov a majetku pri možných požiaroch.