Spoločnosť hypoxia Group vyvíja a vyrába tzv. Hypoxické systémy, ktoré redukujú požadované množstvo kyslíka v miestnosti alebo v danom chránenom priestore. To má za následok výrazné pozitívne účin-ky, ktoré je možné efektívne využívať hneď v niekoľkých oblastiach.

Hypoxická technológie, ktorá simuluje prostredie s vyššou nadmorskou výškou bez nutnosti znižovania tlaku, totiž urýchľuje spaľovanie tukov a zefektívňuje okysličovanie organizmu, čo má pozitívny vplyv na športové a fyzické výkony a predchádza celej rade civilizačných ochorení.

Druhým zásadným dôsledkom normobarické hypoxia, ktorý je veľmi dôležitý celospoločensky, je presah do oblasti požiarnej ochrany. vo vzduchu s trvalo zníženou koncentráciou kyslíka (ktorá je však stále bezpečná pre zdravie osôb) totiž nemôže dôjsť k vzniku požiaru.