V rámci dodávok systémov stabilných hasiacich zariadení projektujeme a dodávame aj elektrickú požiarnu signalizáciu.

Naša produktová škála zahrnuje okrem štandardných opticko-dymových hlásičov, aj teplocitlivé káble, plamenné hlásiče alebo nasávacie systémy VESDA.

Neoddeliteľnou súčasťou každého druhu SHZ je jeho ovládanie a monitorovanie. Vďaka vlastným projektovým kapacitám sme schopný zvládnuť aj zložité priemyslové riešenia vrátane odstavovania a blokovania technológií.