Požiare horľavých kvapalín, skladov plastov, hangárov a nebezpečných technológií vyžadujú, vo väčšine prípadov, aplikáciu vodného roztoku s prímesou penidla. Penidlo môže byť pridávané tak do sprinklerových, tak aj do záplavových systémov. Správna voľba penidla a primiešavacieho systému sú kľúčové faktory spoľahlivosti zariadenia.

Podľa druhu napenenia rozlišujeme systémy s ťažkou, strednou a ľahkou penou.

Koncovými prvkami môžu byť sprinklerové hlavice, otvorené hubice, generátory ľahkej peny ale aj ručné, diaľkovo ovládané či automatické monitory.

Viac viď: SHZ Penový systém

Činnosť penového zaplavovacieho systému s nádržou s vakom

V prípade aktivácie riadiaceho ventilu (1) dochádza k prietoku vody týmto ventilom.

Časť vody je odvádzaná do nádrže s vakom (3), do priestoru medzi ocelový plášť a gumový vak, ktorý je naplnený penidlom.

Tlakom vody na gumový vak je z tohto vaku vytlačované penidlo do primiešavača (4), kde dochádza k jeho primiešaniu v pevne stanovenom percente do vody.

Aby nedochádzalo k vytekaniu penidla do primiešavača v kľudovom stave, je pred primiešavačom umiestnený ventil (2), ktorý je aktivovaný iba pri vyhlásení požiaru.