Projektované a inštalované podla MSZ EN12845.

Chránená skladovacia hala a v blízkosti haly umiestnená nová strojovňa s 2 čerpadlami a 1 nádrž, umožnený taktiež možný odber pre hasičské jednotky pre 4 hasičské autá podla planých maďarských legislatív.

Realizačné údaje

Klient VGP
Rok 2019
Typ SHZ vodné

Sledujte nás