Projektované a inštalované podla FM Global.

Chránený sklad papierových rolí a taktiež výroba papierenskej haly a samotný papierenský stroj, a dopravník sberového papiera. V blízkosti haly umiestnená nová strojovňa s 3 čerpadlami a 2 velkokapacitnými nádržami.  Počas inštalácie a pri projektovaní boli použité 3D programy ako revit a koordinácia medzi profesiami cez program Navisworks. 

Realizačné údaje

Klient MONDI SCP
Rok 2020
TYP SHZ vodné

Sledujte nás