Projektované a inštalované podla VdS CEA 4001.

Nová strojovňa SHZ s 2 dieslovými čerpadlami a 1 nádrž, umožnený taktiež možný odber pre hasičské jednotky.

Realizačné údaje

Klient VW
Rok 2018
Činnosť SHZ vodné

Sledujte nás